28 Lip

TTGO – FAQ

TTGO41 to przenośne urządzenie do dekodowania sond meteorologicznych. W zależności od potrzeb/umiejętności, można używać, tak jak jest sprzedawane lub dodawać kolejne moduły, np GPS, Bluetooth, enkoder, czy wyświetlacz TFT.

Z wszystkimi modułami dekoder pozwala na:
 • dekodowanie RS92 całkowicie offline, na podstawie danych odebranych przez GPS dołączonego do TTGO
 • wysyłanie zdekodowanych danych do baz Tomka https://radiosondy.pl oraz wkrótce mojej https://skp.wodzislaw.pl/sondy
 • wysyłanie przez moduł Bluetooth danych do APRSdroid informacji o pozycji sondy oraz odbiornika TTGO
 • po dodaniu enkodera mamy możliwość wyświetlania wsþółrzędnych w formacie dziesiętnym, w stopniach, widma/waterfalla (w zależności od wyświetlacza), informacji o jakości sygnału odbiornika GPS, informacji o odległości i kierunku do sondy. Dodatkowo istnieje możliwość dokładnego wstrojenia się w częstotliwość sondy, zablokowania rotacji czy zmiany skanowanego pasma w oknie widma/waterfalla w zakresie 400-450MHz.
 • posiadacze TBEAM mogą wykorzystać wbudowany w niego przycisk, do przełączania ekranów, jednak funkcjonalność jego jest znacznie ograniczona
 • wszystkie ustawienia są konfigurowane przez interfejs WWW - również konfiguracja sprzętowa
 • dekoder umożliwia skonfigurowanie dowolnej ilości częstotliwości których nasłuchuje w pętli i w razie odebrania sygnału sondy dekoduje
Urządzenie poza jego główną funkcją, czyli dekodowaniem sond, ma jeszcze kilka funkcjonalności. Aby mieć do nich dostęp niezbędny jest do tego enkoder, lub przynajmniej dodatkowy przycisk jak dla TBeam. Dzięki nim mamy dostęp do ekranów:
 • z informacją o dekodowanej sondzie
 • z dokładnym RSSI, strzałką pokazującą kierunek w którym należy iść w poszukiwaniu sondy, odległością od sondy
 • z informacjami o statusie odbiornika GPS - o ile jest podłączony
 • z przestrajanym skaner radiowym w zakresie 400-450MHz o szerokości 1MHz (dla OLED) lub "waterfall" o szerokości 1.75MHz (dla TFT)
Urządzenie po włączeniu analizuje poziom sygnału wybranych częstotliwości i przeskakuje od razu na tą, gdzie jest najsilniejszy sygnał, a więc, gdzie może nadawać sonda. Następnie:
 • jeśli zdekoduje sondę i jej wysokość jest niższa niż 2000m n.p.m. zatrzymuje się na tej częstotliwości i dekoduje dalej, ułatwiając poszukiwanie
 • jeśli nie zdekoduje, przeskakuje na kolejne częstotliwości z listy, jednocześnie analizując poziom szumów. Po pewnym czasie to przeskakiwanie następuje znacznie szybciej, jeśli poziom sygnału wejściowego jest zbliżony do poziomu szumu tła. Taki sposób działania znacznie zwiększa szybkość działania.
Rotację można zatrzymać za pomocą enkodera lub poprzez www, klikając w trybik przy wybranej częstotliwości
Obecnie dekoduje sondy:
 • RS41
 • RS92 (po podłączeniu odbiornika GPS przynajmniej NEO-6M)
 • DFM 6/9
 • Pilot Sonde V9 i V10 (szersze widmo)
 • M10
Tak, ale wymaga to użycia lutownicy i lupy 🙂 Aby poprawić czułość TTGO w interesującym nas wycinku pasma, czyli 400-406MHz należy nieco zmodyfikować filtr wejściowy układu SX1278 poprzez usunięcie dwóch kondensatorów i zastąpienie ich zworkami. Przykład zmian dla TTGO z gniazdkiem u.fl. (tutaj zostało zastąpione gniazdkiem SMA): Dodatkowo zalecam dolutowanie kondensatora najlepiej tantalowego lub polimerowego o wartości przynajmniej 100uF i napięciu przynajmniej 4V pomiędzy GND a 3.3V. Znacznie eliminuje on zakłócenia w układzie a tym samym również wpływa na jakość dekodowania.
Nieaktywne oprogramowanie wyświetla zaokrągloną pozycję sondy, praktycznie znacznie utrudniając jej odnalezienie.
Aby je aktywować należy skontaktować się ze mną albo z Tomkiem Salwachem SQ6QV. Aktywacja jest płatna.

Można również spróbować inaczej 🙂 U mnie istnieje możliwość aktywacji za sondę której nie mam, tyle że coraz mniej takich sond.
Obecnie najbardziej brakuje mi RADACa, DFM-17, Graw Pilot Sonde PS-15, RS41-D (na pasmo 1.6GHz). Tak naprawdę w większości zależy mi na tym, by testować na nich oprogramowanie i rozwijać/poprawiać oprogramowanie.

Większy ekran 😉 z większą ilością informacji. Jako, że jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów najlepiej jak zobaczycie zdjęcia ekranu.

Wskaźnik kierunku na sondę - działa tylko z podłączonym GPS oraz podczas przemieszczania się - z kierunku przemieszczania liczony jest kierunek do sondy:

Waterfall - przestrajany w zakresie 400-450MHz i szerokości skanowanego pasma 1.75MHz.

Standardowe ekrany z informacją o sondzie.

Nowością w stosunku do wersji oled jest tutaj informacja o jakości sygnału GPS (PDOP) zarówno dla sondy jak i dla GPS wbudowany w odbiornik. Dzięki niemu mamy informację jak dokładnie określona jest pozycja sondy. Wartość poniżej 1.0 to dokładność kilku metrów. Wartość powyżej 9, to już za bardzo niczego nie można być pewnym na dodatek sonda może np leżeć tuż pod samym drzewem. Pojawiła się również informacja o numerze ramki, odległości od sondy, kierunku lotu szybkości w poziomie i pionie, ilości satelit na podstawie której określana jest pozycja sondy jak i odbiornika oraz liczbowa wartość napięcia akumulatora. Dla sond, które nie podają numeru ramki, jest ona generowana na podstawie czasu odebrania. Adres IP zmienia kolor w zależności od poziomu sygnału od najsilniejszego (żółty), średni (czerwony) do najsłabszego (niebieski).

Na jednym wyświetla współrzędne w stopniach

na drugim w formacie  dziesiętnym.

Poniżej zrzuty z przeglądarki www.

Pierwsza zakładka, to informacja o odebranych i zdekodowanych sondach. Po kliknięciu w współrzędne, otwiera się strona z mapami google.

A tak przy okazji małe porównanie SPdxl vs TTGO z tej samej anteny:

Następna zakładka, to lista częstotliwości. Przełącznik umożliwia szybkie włączenie/wyłączenie częstotliwości z listy skanowania.

Natomiast kliknięcie w kółko zębate pozwala na jej edycję. Jednocześnie zatrzymuje rotację. Ostatnia zakładka to ustawienia dekodera:
 • znak, który będzie wysyłany jako identyfikator do bazy danych
 • przełącznik do włączenia obsługi przycisku w TBEAM (musi być wyłączony jeśli mamy enkoder)
 • przełączniki do włączenia enkodera, Bluetootha, GPSa
 • przełącznik watchdoga - gdyby wystąpiły jakieś problemy z połączeniem WiFi, TTGO jest restartowane
 • przełączniki włączenia wysyłania do bazy radiosondy/skp
 • wartość kalibracji - ustawiana automatycznie po odebraniu pierwszej rs41, jednak jest możliwość jej ręcznej korekcji. Wpisanie wartości "0" wymusza ponowną automatyczną kalibrację
 • lista sieci wifi z jej hasłami - zawsze dostępna jest sieć ttgodefault - umożliwiajaca pierwsze/awaryjne konfigurowanie
 • informacja o aktywacji i przyciski do aktywowania dekodera
 • przyciski aktualizacji oprogramowania przez www

Niestety JEST POTRZEBNY.

Wszystkie moduły TTGO/ESP32 maja w sobie i WiFi i BT. Problem w tej literce "i". Oba moduły korzystają z tego samego nadajnika/odbiornika radiowego, tak więc nie da się ich wydajnie używać jednocześnie. Swego czasu była nawet testowa wersja z przełączaniem pomiędzy BT a WiFi. Tyle, że znów pojawił się problem z ilością zajmowanego miejsca w pamięci FLASH przez obsługe obu tych funkcjonalności. Zostało niewiele miejsca na samą aplikację i brakło miejsca na aktualizację przez WiFi.

Dlatego, niezależnie co jest napisane na TTGO, POTRZEBUJESZ zewnętrznego modułu BT!