27 mar

TTGO – Dekoder sond – programowanie, aktualizacja, konfiguracja

Bardzo „krótki” opis programowania TTGO:

Po zainstalowaniu sterowników USB, podłączamy TTGO pod usb,  w komputerze, uruchamiamy flash_download_tools_v3.6.5.exe, wybieramy ESP32 DownloadTool

Ustawiamy jak poniżej:

I wciskamy START.
Po zaprogramowaniu na ekranie TTGO pojawi się ekran powitalny dekodera.

Konfiguracja TTGO:

Najwygodniej zrobić to za pomocą telefonu. Ustawiamy WiFi hotspot jak poniżej:

 • włączamy / restartujemy TTGO, powinno się połączyć z telefonem, na dole wyświetlacza pojawi się wówczas adres IP w miejscu 0.0.0.0
 • w przeglądarce internetowej w telefonie wpisujemy wyświetlony adres IP
 • przechodzimy do zakładki WiFi
 • wpisujemy swój znak krótkofalarski
 • dodajemy swoje sieci WiFi, w których możemy być w zasięgu poprzez uzupełnienie pola „new ssid”, „password” oraz wciśniecie przycisku „ADD WiFi”. Wpisane sieci pojawią się po odświeżeniu strony

Aktualizacja oprogramowania: 

Tak jak w konfiguracji TTGO, wchodzimy w zakładkę WiFi:

 • klikamy wybierz plik i wskazujemy na wcześniej pobrany plik z aktualizacją np ttgo_190319_1_www.bin
 • waciskamy „Update”, po pewnym czasie na przeglądarce pojawi się (lub nie 😉 ) napis „OK” i po chwili cieszymy się najnowszą wersją oprogramowania do dekodowania sond, co zostanie potwierdzone odpowiednio wyższym numerkiem wersji oprogramowania na wyświetlaczu

Kalibracja odbiornika:

Ponieważ chińskie płytki TTGO dostarczane są z modułami radiowymi wyposażonymi w oscylator kwarcowy zamiast TCXO, aby względnie szybko „łapała” sondy, konieczna jest kalibracja po pierwszym uruchomieniu lub po wgraniu pełnego obrazu flasha. Procedura jest bardzo prosta:

 • potrzebujemy sondy RS41, jeśli nie mamy, pozostaje podłączyć TTGO pod antenę i czekać na jakąś lecącą
 • ustawiamy częstotliwość na jakiej sonda nadaje (dokładnie, jeśli wiadomo że nadaje na 403.000MHz to taka wartość musi być na wyświetlaczu, wyłączamy rotację, czy to poprzez naciśnięcie zębatki na danej QRG na liście, czy poprzez enkoder – o ile został podłączony.
 • włączamy sondę lub podpinamy się pod antenę
 • na wyświetlaczu pojawią się informacje o sondzie, po 4 pod rząd prawidłowo odebranych ramkach pojawi się na chwilę komunikat „CAL: +/-xx” – TTGO zostało skalibrowane, możemy wszystko rozłączyć/wyłączyć

Uwaga! Czasem (na szczęście rzadko, znam tylko jeden – swój przypadek) zdarza się, że kwarc ma dość znaczną odchyłkę częstotliwości od prawidłowej, po ustawieniu częstotliwości sondy, nie chce jej dekodować (AFC nie jest w stanie dostroić odbiornika) wówczas przydaje się enkoder, strojenie przeprowadzamy w następujący sposób:

 • enkoderem zmieniamy częstotliwość tak, aby TTGO rozpoczął dekodowanie
 • szybko ustawiamy enkoderem prawidłową częstotliwość
 • za którymś razem się uda i zobaczymy upragniony komunikat „CAL” z wartością np -178 (jak w moim przypadku)

Aktywacja oprogramowania:

Najpierw ważna uwaga. Po każdym wgraniu pełnego obrazu flasha (tego 4M pliku przez USB), konieczna jest ponowna aktywacja, niezależnie, czy była ona wykonywana wcześniej.

TTGO z tak wgranym/uaktualnionym oprogramowaniem będzie działać w wersji ograniczonej czasowo. Taka wersja po pewnym czasie nie będzie wyświetlała dokładnej pozycji sondy, lecz tylko zaokrągloną. Aby tego uniknąć należy:

 • w zakładce WiFi wcisnąć przycisk „Activate SKP” lub „Activate QV”
 • skontaktować się ze mną (SKP) lub Tomkiem (QV)
 • po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji od któregoś z nas ponownie wcisnąć odpowiedni przycisk – oprogramowanie wówczas będzie aktywne